Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

niskowo
23:22
3665 c9b1 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
niskowo
23:21
Uwielbiam ludzi, którzy zawsze są sobą. Nie udają, nie dopasowują się do reszty i idą własną drogą. Nie rzucają fałszywych uśmiechów i nie rządzi nimi chęć bycia kimś, kim nie są. Nawet kosztem życia towarzyskiego potrafią mówić prawdę. Tacy ludzie są jak tabletka przeciwbólowa w tym bolesnym, zakłamanym świecie...
— autor nieznany
Reposted fromlovvie lovvie
niskowo
23:11
5358 cab0 390
Reposted frombrainless brainless
niskowo
23:11
5437 53d1 390
Orbitowski, Kult
Reposted fromSilentRule SilentRule
niskowo
23:10
5485 d172 390
Małecki, Ślady
Reposted fromSilentRule SilentRule
niskowo
23:05
6975 0632 390
Save Our Soup
Reposted fromparlin parlin
niskowo
23:04
7733 5c15 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
niskowo
23:02
7752 5ab4 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
niskowo
22:51
8061 5055
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky
niskowo
22:51
8067 847e 390
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky
niskowo
22:49
8599 1a6f 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
niskowo
22:46
9277 8f43 390
Reposted fromsniku sniku
niskowo
22:45
Reposted frompsychedelix psychedelix
niskowo
22:45
9601 d00a 390
pęka mi serce 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
niskowo
21:22
2062 ab07 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viauska12115 uska12115
niskowo
21:21

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viadeparter departer
niskowo
21:20
6895 8f28 390
Reposted fromFero Fero vianeoraider neoraider
21:18
9266 ca23
Reposted fromkatmemow katmemow viadeparter departer
niskowo
21:09
9004 0851 390
niskowo
21:08
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauska12115 uska12115
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl