Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2020

niskowo
20:41
"Uspokój się i zaczekaj do rana – ranek jest mądrzejszy od wieczora". ~ F. Scott Fitzgerald
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaMsChocolate MsChocolate
niskowo
20:34
niskowo
20:33
2359 e69c 390
Reposted fromsoftboi softboi
niskowo
20:33
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
niskowo
20:32
3202 29a6 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
niskowo
20:30
3249 7cce 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
niskowo
20:30
3301 3b19 390
Reposted frompimpus pimpus
niskowo
20:25
3404 e064 390
Nie mogę wędrować wszystkim ulicami świata, wszystkimi, którymi bym chciał.  Tęsknię za górskimi szlakami. Ale tęsknię też za Nowym Jorkiem skąpanym w deszczu. 
Reposted fromhrafn hrafn viapaintings paintings
niskowo
20:22
9732 be40 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianotnow notnow
niskowo
20:21
0833 d19c 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMissDeWorde MissDeWorde
20:19
7369 7e00 390

painted-bees:

harlequin-doll:

adurot:

This image hurts my brain more than the original debate ever did. Brains are dumb.

@alpha-team-deploy

The concept of relative color can be infuriating.

Reposted fromcrimsonhope crimsonhope viaserenite serenite
niskowo
20:19
7838 10a6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatost tost
niskowo
20:18
niskowo
20:13
9810 2c3b 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
16:41
niskowo
16:35
Jestem smutna. Dziwny to smutek, trochę jakby na zewnątrz, podobny do zniczy, których płomień wystaje z osłonki bo w środku nie ma już miejsca. Ale smutek prawdziwy. Smutek w tle. Smutek, który nigdy nie odstępuje, nie daje ani sekundy wytchnienia.
— Justine Lèvy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
niskowo
15:55
Dano ci życie, które jest tylko opowieścią. Ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni.
— Marek Hłasko
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
niskowo
15:55
6670 2095 390
Sylvia Plath Dzienniki 1950-1962
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafreeway freeway
niskowo
15:55

„Jestem smutnawy, ale się trzymam.”

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted fromhrafn hrafn viafreeway freeway
niskowo
15:54

"...kiedy ludzie mówią ,,wszystko", ,,zawsze", ,,nigdy", ,,każdy", może to dotyczyć tylko ich samych, w świecie zewnętrznym bowiem nie istnieją takie ogólne rzeczy.
Poradziła mi, żebym była uważna, bo jeśli ktoś zaczyna zdanie od słowa ,,zawsze", to znaczy, że stracił kontakt ze światem, i że mówi o sobie. "

- Olga Tokarczuk "Dom dzienny, dom nocny"

Reposted fromhrafn hrafn viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl