Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

niskowo
00:16
3114 5df5
Reposted from4777727772 4777727772 viajabolmax jabolmax
niskowo
00:16
5484 83c0 390
Reposted frompanikea panikea viammkmpl mmkmpl
niskowo
00:16
8528 5869 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaovtza ovtza
niskowo
00:09
1627 093a 390
Reposted fromowca owca viaMrrruk Mrrruk
niskowo
00:09
8310 31ea 390

Treble clef

Reposted fromphaere phaere viajabolmax jabolmax
niskowo
00:09
5683 e42f 390
niskowo
00:09
"A Twoje oczy to juz nie moje okno na swiat..."
Reposted fromkinkaaa kinkaaa
niskowo
00:06
0362 43de 390
niskowo
00:04
9248 3fcd 390
Reposted frompiehus piehus viatonietak tonietak
niskowo
00:04
8993 de04 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaotella otella
niskowo
00:04
2344 9376 390
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viadingens dingens
niskowo
00:04

June 22 2018

niskowo
20:59
0442 bec7 390
Reposted fromowca owca viajethra jethra
niskowo
11:31
7504 63b1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
11:31
Osobiście uważam, iż facet, który przyznaje, że spieprzył sprawę zasługuje na drugą szansę. 
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
11:31
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
niskowo
11:30
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
niskowo
11:30
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
niskowo
11:30
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaxannabelle xannabelle
niskowo
11:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl