Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

niskowo
19:53
4722 50b3 390
Reposted fromstroschek stroschek viaoski oski
niskowo
19:50
4729 6636 390
Reposted fromstroschek stroschek viaoski oski
niskowo
19:50
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
niskowo
19:50
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viacoldwater coldwater
19:50
2334 402a 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viacoldwater coldwater
niskowo
19:35
0432 4a2e 390
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viastonerr stonerr
niskowo
19:34
2282 933e 390
Reposted frombiru biru viastonerr stonerr
niskowo
19:34
Popatrz się na mnie i uśmiechnij, a będę najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi.
— nn
niskowo
19:34
niskowo
19:34
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viastonerr stonerr
niskowo
19:34
3157 c3aa 390
19:34
8980 e661 390
niskowo
19:33
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viastonerr stonerr
niskowo
19:33

Dość mam już pustych dni i świąt, których nie było...

Reposted fromaggape aggape viablubra blubra
niskowo
19:33
0738 fb87 390
Reposted fromcompromise compromise viablubra blubra
niskowo
19:33
4308 be1d 390
Reposted fromnutt nutt viakreska-groteska kreska-groteska
19:32
niskowo
19:32
9349 3d70 390
Reposted fromnazarena nazarena viakudlaty kudlaty
niskowo
19:32
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaover-land over-land
niskowo
19:32
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl