Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

niskowo
22:24
2936 e52b 390
Reposted fromot-byt ot-byt viastellina43 stellina43
22:24
niskowo
22:22
Wiedziałam że w końcu nadejdzie koniec końców, bo chociaż coś między nami było, to nie było między nami nic. Na przestrzeni tego czasu, zdążyłeś jednak stworzyć nieco inną mnie. I ta dziewczyna, która kiedyś wierzyła że zawsze najlepiej jest znać bolesną prawde, nagle pokochała twoje słodkie kłamstwa. Ta dziewczyna, która zawsze uważała się za silną stała się słaba. Ale tak przyjemnie było być tą słabą dziewczyną w twoich ramionach. I wlaśnie dlatego pogodziłam się z tą inna słabą sobą. Tak ''wygodnie'' było nią być. I chociaż to ''coś'' między nami, było czymś absurdalnym, siało spustoszenie w moim sercu i mnóstwo zmartwień oraz wątpliwości w umyśle, swego czasu stało się harmonią do której zbyt bardzo się przyzwyczaiłam.
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaSkydelan Skydelan
niskowo
22:21
Reposted fromFlau Flau viaundonee undonee
niskowo
22:21
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
niskowo
22:20
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
niskowo
22:20
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznając kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie. 
— Anna Bellon
niskowo
22:20
7100 9647 390
Reposted frompastelowe pastelowe viamidnightpalace midnightpalace
niskowo
22:19
Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaSkydelan Skydelan
niskowo
22:18
"Time flies. Time waits for no man. Time heals all wounds. All any of us wants is more time. Time to stand up. Time to grow up. Time to let go. Time."
— Grey's Anatomy
Reposted fromdobby dobby viamidnightpalace midnightpalace
niskowo
22:18
Człowiek tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.
— św. Augustyn z Hippony
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSkydelan Skydelan
niskowo
22:18
Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę - władzę lub kobiety.
— Benjamin Disraeli
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSkydelan Skydelan
niskowo
22:18
2894 ae5b 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaSkydelan Skydelan
niskowo
22:18
8823 7336 390
Reposted fromverronique verronique viavigil vigil
niskowo
22:18
2837 f58a 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaSkydelan Skydelan
niskowo
22:16

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
niskowo
22:16
6890 af67 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
niskowo
20:11

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
niskowo
20:11
2264 8bdb 390
Reposted fromdobby dobby viaSurvivedGirl SurvivedGirl
20:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl