Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

15:51
5576 f0be 390
niskowo
15:49
9174 41f1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustaperson justaperson
niskowo
15:46
8951 4ca8 390
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaparamour paramour
15:46
2079 9d47 390
niskowo
15:46
wszystko się uda; wszystko się piersi; wszystko się oczy; i wszystko się brzuch
— pp
Reposted fromaviee aviee
niskowo
15:45
Swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych, ani tym bardziej od losu, musisz je budować sam, powinieneś być silny, bo tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi
 Bądź cierpliwy i poszukaj szczęścia w dążeniu do celu. Osiągniesz go lub nie – żyj tak, by nie miało to dla Ciebie większego znaczenia, bylebyś tylko nigdy nie przestał realizować marzeń.
Niech inni prowadzą nieciekawe życie, ale nie ty. Niech inni spierają się o błahe rzeczy, ale nie ty. Niech inni płaczą na poczuciem krzywdy, ale nie ty. Niech inni pozostawiają swą przyszłość w rękach kogoś innego, ale nie ty. — Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą. 
http://skydelan.soup.io
niskowo
15:45
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarani rani
niskowo
15:45
Reposted fromsilence89 silence89 viaNaitlisz Naitlisz
15:45
6308 631b 390

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viarani rani
niskowo
15:44
9384 2009 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialanuch lanuch
niskowo
15:43
niskowo
15:43
0230 c91b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapauza pauza
niskowo
15:42
niskowo
15:42
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
niskowo
15:41
Kiedy już myślisz, że jako tako dogadałaś się z samą sobą, wygrywasz jakieś mniejsze bitwy w swojej głowie i wszystko zaczyna małymi krokami iść w dobrą stronę, nagle się budzisz. I chciałabyś zasnąć z powrotem, bo nie widzisz żadnego powodu dla którego miałabyś wstać, i zrobić te wszystkie niesamowite rzeczy o których myślałaś jeszcze kilka godzin wcześniej. Jesteś głodna więc wstajesz, robisz kilka rzeczy mechanicznie, myślisz o wyjściu do ludzi, ale lepszym pomysłem jest pójście spać, boli Cię głowa, to przecież idealne wytłumaczenie dla którego możesz przeleżeć połowę dnia. Chciałabyś zrobić wszystko, ale nie robisz nic, i znów głupio się tłumaczysz sama przed sobą, że jutro będzie inaczej.
Reposted frommaybeyou maybeyou viaSalute Salute
niskowo
15:41
niskowo
15:40
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
15:39
2018 2bd0 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadobby dobby
15:38
0578 692b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamadadream madadream
niskowo
15:37
9433 30db 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl