Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

niskowo
00:50
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viailovesethcohen ilovesethcohen
niskowo
00:48
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
niskowo
00:48
8917 f2dc 390
niskowo
00:48
9447 4006 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
niskowo
00:48
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaFuel Fuel
niskowo
00:48
7924 f457
Reposted fromrof rof viadingens dingens
00:47
3499 528f 390
Reposted fromidiod idiod viadingens dingens
00:47
3512 8f31 390
Reposted fromidiod idiod viadingens dingens
niskowo
00:47
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
niskowo
00:47
niskowo
00:46
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
niskowo
00:46
8158 7f31 390
Reposted frompesy pesy viaoutofmyhead outofmyhead
niskowo
00:46
- Życie z powieścią nie ma nic wspólnego - stwierdza ponuro Graboletta. - Ono się nie układa w jedną całość. Byłaś kiedyś inną Bożenką i będziesz innymi Bożenkami. Historie, które opowiadamy sobie przy winie, tak jak teraz, nie łączą się ze sobą ani nic z nich nie wynika. Życie jest bardziej jak zbiór opowiadań. Poszarpane, nieprzewidywalne. Uwierz mi, mojego czy twojego życia nikomu by się nie chciało czytać.
— Jakub Małecki "Ślady"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaPinkpills Pinkpills
niskowo
00:45
0732 14cf 390
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
00:45
niskowo
00:45
3848 61f4 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via13-days 13-days
niskowo
00:44
6810 fa6b 390
niskowo
00:44
9456 5d25 390
Reposted frommesoute mesoute
niskowo
00:44
7586 999c 390
But how?
niskowo
00:44
Przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— Kuczok, Gnój
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaPinkpills Pinkpills
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl