Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

niskowo
14:39
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromimaybebad imaybebad viaxannabelle xannabelle
niskowo
14:39
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaxannabelle xannabelle
niskowo
14:38
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
niskowo
14:38
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:37
Nie ma ludzi zbyt mądrych i doświadczonych ani wystarczająco ostrożnych, żeby przez całe życie nie dali się ani razu wciągnąć w coś, do czego po fakcie przyznają się ze zdziwieniem i z niechęcią.
— Renata Adwent - "Nigdy nie jesteś sama"
Reposted fromstormymind stormymind viaMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:37
Chciałabym wiedzieć, kto myśli o mnie przed snem.
niskowo
14:37
6343 4b85 390
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo
niskowo
14:37
niskowo
14:37
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viaMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:36
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viaMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:36
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viaMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:36
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaxannabelle xannabelle
niskowo
14:35
6182 549a 390
niskowo
14:35
niskowo
14:35

Calbuco, stratovolcano in southern Chile.

niskowo
14:35
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viacatchdimoment catchdimoment
niskowo
14:35
5492 35b8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacatchdimoment catchdimoment
niskowo
14:35
0419 0ef0 390
Reposted fromMadridista Madridista viacatchdimoment catchdimoment
niskowo
14:35
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
niskowo
14:35
7794 b883 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viacatchdimoment catchdimoment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl