Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

niskowo
13:31
niskowo
13:31
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu. 

— Wisława Szymborska
Reposted fromnictuniema nictuniema viapowidlo powidlo
niskowo
13:31
0699 fee1 390
niskowo
13:30
To najlepszy sposób uczczenia pamięci moich poległych przyjaciół. To najlepszy sposób uhonorowania moich rodziców, którzy sprowadzili mnie na ten świat. To najlepszy sposób, w jaki mogę wieść życie, które z dumą nazwę własnym. Chcę doświadczyć wszystkiego, co ma do zaoferowania: ŻYĆ.
— John Marsden
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
niskowo
13:30
Przyjmujemy zwykle dwie strategie szukania sensu – czyli szczęścia – w życiu. Pierwsza: ustawiasz standardy jak najwyżej i próbujesz im sprostać. Powiedzmy, że twoim standardem literackim jest nagroda Nike. Pięknie. Tyle że jeśli nagroda Nike decyduje o twoim szczęściu i spełnieniu, to szczęśliwy będziesz raz w życiu, jak tę Nike dostaniesz. Ani grama więcej. Takie strategie maksymalistyczne są, paradoksalnie, strategiami ograniczającymi, wręcz samobójczymi. Iwaszkiewicz, Márai – nieszczęśliwi. Być może dlatego, że wielki intelekt podsuwał im wysokie standardy, do których świat nie pasował. Żadna kobieta nie będzie tak wspaniała jak Kławdia Chauchat z „Czarodziejskiej góry”. Więc jeśli to jest twój cel, to skazujesz się na klęskę. Nie zwiążesz się z madame Chauchat, bo to nierealne. Ale też nie pokochasz do końca innej kobiety, bo to już nie będzie to.
Strategia druga jest taka: zrobić ze sobą coś takiego, żeby umieć być szczęśliwym z powodu wypicia filiżanki zielonej herbaty. Jeśli to umiesz, to możesz być szczęśliwy codziennie. I to dwa razy dziennie.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viapowidlo powidlo
niskowo
13:30
niskowo
13:29
2677 81db 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viapowidlo powidlo
niskowo
13:29
6199 535a 390
Reposted fromsavatage savatage viaMartwa13 Martwa13
niskowo
13:29
niskowo
13:29
4336 1416 390
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
niskowo
13:29
4787 2ad5 390
Reposted frommoai moai viapersona-non-grata persona-non-grata
niskowo
13:29
Gdybyż tylko ludzie nie nosili wielowarstwowych masek.
— David Mitchell
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
niskowo
13:28
4246 881a 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub vialittleburn littleburn
niskowo
13:28
„Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.”
— Jon Krakauer
niskowo
13:28
13:27
0490 ed30 390
Reposted fromwestwood westwood viapowidlo powidlo
13:26
niskowo
13:26
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins – Kosogłos
Reposted frompiepszoty piepszoty viachemiczna chemiczna
niskowo
13:25
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby.soup.
Reposted fromdobby dobby viaMsChocolate MsChocolate
niskowo
13:25
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl