Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

niskowo
10:26

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapikkumyy pikkumyy
niskowo
10:26
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
niskowo
10:23
Miłość istnieje nie po to, by dać nam szczęście ale po to, byśmy mogli sprawdzić, jak silna jest nasza odporność na ból.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
niskowo
10:22how I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viajethra jethra
niskowo
10:22
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viajethra jethra
niskowo
10:21

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Reposted fromlabellavita labellavita viajethra jethra
niskowo
10:21
1989 614f 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajethra jethra
niskowo
10:21
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaSmerfMaruda SmerfMaruda
niskowo
10:20

August 09 2017

niskowo
14:33
1992 9f30
us, lions
Reposted fromcats cats viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
niskowo
14:33
O czym myśli? Mogę Ci to powiedzieć. Boi się. Każdy by się bał. Można by pomyśleć, że po tylu latach powinna się przyzwyczaić. Ale ciemność... pogłębia się, rośnie w siłę i przytłacza ją. Możesz próbować ją ignorować, odwracać oczy, ale ona tam jest, tuż poza zasięgiem Twojego wzroku. Tam, gdzie możesz okazać słabość. Jakby wiedziała, że odrobina światła wystarczy, żeby ukazać jej przytłaczającą moc.
— Hellblade
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo
niskowo
12:57
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx

August 08 2017

niskowo
19:10
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...
niskowo
19:10
Aug 8
Add this event to a calendar application
Napisałabym do Ciebie, ale po co?
Żeby dowiedzieć się, że u Ciebie zajebiście, a na Twoje pytanie "co u Ciebie?" odpowiedzieć, że leżę w łóżku całymi dniami rozdrapując skórę paznokciami, bo mam depresję i nie mogę spać?
niskowo
19:10
9598 c5cf 390
19:10
19:10
8701 ea5b 390

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

Reposted fromtwice twice viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
niskowo
07:00
0495 409a 390
Reposted fromrichardth richardth vialaluna laluna
niskowo
06:59
7774 31a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaMonasi Monasi
niskowo
06:59
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl