Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

niskowo
16:11
3695 39da 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
niskowo
16:11
6133 b857 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viawasteland wasteland
niskowo
16:10
2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viawasteland wasteland
niskowo
16:10
niskowo
16:10
Reposted fromshieep shieep viajethra jethra
niskowo
16:10

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viajethra jethra
niskowo
16:10
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viajethra jethra
niskowo
16:10
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viajethra jethra
niskowo
16:10
9838 0fae 390
Reposted frompersempre persempre viajethra jethra
niskowo
16:10
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viajethra jethra
niskowo
16:09
3858 6d96 390
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viajethra jethra
niskowo
16:09
1154 bbf4 390
niskowo
16:09
8864 29f8 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajethra jethra
niskowo
16:09
3739 c302 390
Reposted fromjnna jnna viajethra jethra
niskowo
16:09
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
niskowo
16:09
niskowo
16:09
9218 1e31 390
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viajethra jethra
niskowo
16:09
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viajethra jethra
niskowo
16:09

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viajethra jethra
niskowo
16:08
Jestem twoją klątwą i przekleństwem
Niedokończoną przyjemnością
Przegryzioną wargą do krwi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl