Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

niskowo
22:10
Reposted fromteijakool teijakool viazuuz zuuz
niskowo
22:10
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
niskowo
22:09
2613 383d 390
Reposted fromoll oll viasarkastyczna sarkastyczna
niskowo
22:09
Pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.
— Viktor Frankl
niskowo
22:09
3100 60ef 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacorazon corazon
niskowo
22:09
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viacorazon corazon
21:55
1030 256c 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaelusive elusive
niskowo
21:55
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover
niskowo
21:54
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaelusive elusive
niskowo
21:54

Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.

— Charles Bukowski "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaelusive elusive
niskowo
21:54
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viadontforgetme dontforgetme
niskowo
21:53

Sidewalk Psychiatry, Candy Chang 

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairbjarbirb irbjarbirb
niskowo
21:53
2384 eb4a 390
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viairbjarbirb irbjarbirb
niskowo
21:53
0564 c690 390
Reposted frompiehus piehus viairbjarbirb irbjarbirb
niskowo
21:53
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
niskowo
21:52
2480 d48f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
niskowo
21:52
1734 69db 390
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viabitchin bitchin
niskowo
21:51
Życie składa się z mówienia "DZIEŃ DOBRY" ludziom, których nie lubimy i "DO WIDZENIA" ludziom na których nam zależy...
— znalezione, ale trafione w punkt!
niskowo
21:51
Życie składa się z mówienia "DZIEŃ DOBRY" ludziom, których nie lubimy i "DO WIDZENIA" ludziom na których nam zależy...
— znalezione, ale trafione w punkt!
21:51
0310 ff5f 390
Reposted fromspookystyx spookystyx viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl