Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

niskowo
16:44
4493 5050 390
niskowo
16:44
4036 f549 390
niskowo
14:39
niskowo
14:39
1612 d4d5 390
niskowo
14:38
Jestem już za słaba - na udawanie silnej.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:38

Czy bardziej cierpi ten, kto czeka zawsze, 

czy ten, kto nigdy nie czekał nikogo?

Gdzie kończy się tęcza,

w twojej duszy czy na horyzoncie?

— Pablo Neruda - "Księga pytań"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:38
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:38
4483 08ab 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:38
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:38
Zaczęło się pewnego wiosennego wieczoru, kiedy kwitnie bez i ludzie samotni zaczynają naprawdę nienawidzić swej samotności. Pokochałam go.
— Marcin Mortka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:37
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:37
Ciche dni, brzmi niewinnie, co tam dzień czy dwa, ale jak się je policzy… okazuje się, że można było przemilczeć ileś lat.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:37
8622 e10d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxannabelle xannabelle
niskowo
14:37
Podziwiam ludzi, którzy mnie nie znają, ale wiedzą co robię, czuję a nawet myślę. Niesamowite zdolności. Z jednego mojego zdania potrafią stworzyć całą historię. Wielu pisarzy mogłoby pozazdrościć wyobraźni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:37
Myślę, że to, co robimy nie jest do końca rozsądne. Ale w życiu trzeba czasami działać nierozsądnie, żeby sobie z nim poradzić. Wolę być dziwna czy szalona niż nieszczęśliwa.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:37
4777 f514 390
"Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:36

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
niskowo
14:36
4780 8cbd 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
14:36
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaxannabelle xannabelle
niskowo
00:16
Czy to ważne, co mówią inni, kiedy ja wiem, dlaczego robię, to co robię?
— Jodi Picoult
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl