Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

niskowo
19:00
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
19:00
niskowo
19:00

Saint Cirq Lapopie, France.

niskowo
19:00
Po prostu chcę życia, w którym o poranku zaczytana w książkę, będę czuć jego ciało tulące się do mnie, widzieć jego uśmiech delikatny… Jego oczy o poranku zaspane, jego głos kojący każdego dnia już do końca mojego życia. I jego dłoń, głaszczącą moje włosy, czuć, bo wtedy wiem, że jest blisko… I ja - j e s t e m.
— Wiktoria Błędzka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
19:00
Będą odmawiać, będą wrogami, wskażą złą drogę.
Będą tłumić Twoje marzenia i głośno śmiać się z Twoich porażek.
Będą milczeć, będą patrzeć, będą zazdrościć.
Wytrwasz.
Będziesz cierpliwa,silna,niezniszczalna.
Będziesz sobą.
Walczysz. O lepsze poranki, o uśmiech, o miłość, o ludzi, o siebie.
Jestem. Z Tobą.
— "Kobieca czytelnia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
18:59
Reposted fromambermoon ambermoon viaover-land over-land
niskowo
18:59
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaover-land over-land

June 30 2018

niskowo
18:49
1305 be52 390
Reposted fromfantik fantik viasgrialux3 sgrialux3
niskowo
18:49
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viasugarvenom sugarvenom
niskowo
18:34
9930 ce9a
Reposted fromcherno cherno viasugarvenom sugarvenom
niskowo
18:34
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
niskowo
18:33
1773 2349 390
Reposted fromxawery xawery viasgrialux3 sgrialux3
niskowo
18:33

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero via48hrs 48hrs
niskowo
18:33
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromcappaque cappaque viasgrialux3 sgrialux3
niskowo
18:33
jedną z trudniejszych lekcji, jakie dało mi życie, była ta, że utrata przyjaciela jest jak nieustająca żałoba. nie wiesz jak długo będzie trwać, jest jak nieskończenie mażąca się rana, gdy odpuszczasz i wreszcie tracisz nadzieję, by za chwilę z jeszcze większą siłą tęsknić na nowo. irracjonalna dla otoczenia, które wzruszy ramionami, powie "jego strata" i absolutnie nic nie zrozumie. rozpierdala Cię i niszczy od środka przez bardzo, bardzo długi czas - nadal nie wiem jak długi...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viamayamar mayamar
niskowo
18:33
banana bribe ..
Reposted frompunisher punisher vianazarena nazarena
niskowo
18:32

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viasugarvenom sugarvenom
niskowo
18:32
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viasugarvenom sugarvenom
niskowo
18:32
6398 087a 390
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
niskowo
18:32
2859 ad78 390
Reposted fromrudosci rudosci viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl