Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

niskowo
21:56
0226 6b60 390
Reposted fromOFFka OFFka viablackenedsky blackenedsky
niskowo
21:55
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie. 
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J. Green
Reposted fromthesmajl thesmajl viaSenyia Senyia
niskowo
21:55
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viaSenyia Senyia
niskowo
21:42
3076 86a1 390
Reposted fromsometimes sometimes viamerci merci
niskowo
21:42
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viamerci merci
niskowo
21:42
4844 4ef9 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viamerci merci
niskowo
21:42
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve vialubiedarkside lubiedarkside
21:41
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica vialovemyself lovemyself
niskowo
21:41
9924 3aab 390
Reposted fromoutoflove outoflove viapathetic8 pathetic8
21:41
6796 e371 390
Reposted fromjecer jecer viakunegunda kunegunda
niskowo
21:37
9324 af19 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaserenite serenite
niskowo
21:36
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
niskowo
21:36
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
niskowo
21:36
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaifyouleave ifyouleave
niskowo
21:36
Chodzi o to, że ludzie nas zaskakują. Robią coś szalonego i nagle zdajemy sobie sprawę, że nigdy tak naprawdę ich nie znaliśmy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave
niskowo
21:36
Dopiero gdy stracimy wszystko, stajemy się zdolni do wszystkiego
— Tyler Durden 'Fight Club'
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaifyouleave ifyouleave
niskowo
21:36
Zakochaj się, gdy będziesz gotowa, a nie samotna.
— tak mówią
niskowo
21:36
niskowo
21:35
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
niskowo
21:35
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl