Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

niskowo
20:48
8556 c342 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagronsaker gronsaker
niskowo
20:47

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viaAinsworthCass AinsworthCass
niskowo
20:47
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
niskowo
20:46
Nie chciałem tak, w końcu czas to zmienił, dziś wydajemy wspólny hajs na te rzeczy z Ikei.
— Zeus
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazupkaaa zupkaaa
niskowo
20:46
1702 5c67 390
Reposted fromkittey kittey viafajnychnielubie fajnychnielubie
niskowo
20:44
3338 4f15 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaMatijaszek Matijaszek
niskowo
20:41
4552 b1ee 390
Reposted fromMiziou Miziou viaeirena eirena
niskowo
20:40
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
niskowo
20:40
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaAinsworthCass AinsworthCass
niskowo
20:39
4393 89c0 390
niskowo
20:39
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
niskowo
20:39
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viainspirations inspirations
niskowo
20:39
9112 c020 390
Reposted fromtereska tereska viainspirations inspirations
niskowo
20:37
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viaAinsworthCass AinsworthCass
niskowo
20:36
8183 c59c 390
Reposted frommslexi mslexi viaAinsworthCass AinsworthCass
niskowo
20:36

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaExplorers Explorers
niskowo
20:35
0744 7ed6 390
Reposted fromdailylife dailylife viaTerodal Terodal
niskowo
20:33
niskowo
20:33
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
niskowo
20:33
5825 bd5f 390
Reposted fromFinrod Finrod viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl