Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

niskowo
21:24
niskowo
21:24
6640 1b9b 390
Reposted fromzciach zciach viaidylla idylla
niskowo
21:24
niskowo
21:23
6644 854e 390
Reposted fromzciach zciach viamichalkoziol michalkoziol
niskowo
21:23
Panie Boże proszę spraw by On zatęsknił za mną tak bardzo, że zrozumie jaki wielki błąd zrobił i powróci bez żadnych wątpliwości.By tak zapragnął, że zawalczy o te uczucie. I abyśmy razem stworzyli coś z tego wspaniałego
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaimpulsivee impulsivee
niskowo
21:23
6122 d6c8 390
Reposted fromfeegloo feegloo viamisspandora misspandora
niskowo
21:21
6118 3c60 390
niskowo
21:21
6271 a0d0 390
Reposted fromteijakool teijakool viamichalkoziol michalkoziol
niskowo
21:20
Kocham cię. Zawsze cię kochałam i nawet jeśli już dla nas za późno, musisz wiedzieć, że jest mi przykro. Musisz wiedzieć, że rezygnacja z ciebie na zawsze pozostanie największym błędem mojego życia.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlyhope onlyhope
niskowo
21:18
6710 53a7 390
Jonasz Kofta
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
niskowo
16:34
4401 d79f 390
Reposted fromzie zie viabodyinthegarden bodyinthegarden
niskowo
16:34
6156 9f07 390
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
niskowo
16:34
4832 f739 390
niskowo
16:33
niskowo
16:33
Są dwa typy ludzi na świecie: jesteś ty i są wszyscy inni, wam nigdy nie będzie po drodze.
— X
Reposted fromupinthesky upinthesky viafreeway freeway
niskowo
16:32
6664 272d 390
Reposted fromkortes kortes viafreeway freeway
niskowo
16:32
niskowo
16:32
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
niskowo
16:32
0458 55c6 390
Reposted frompesy pesy viafreeway freeway
niskowo
16:32
5144 82d5 390
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl