Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

23:42
9957 61d6 390
Reposted fromdivi divi viaIzzy721 Izzy721
niskowo
22:30
3517 9596 390
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viairmelin irmelin
niskowo
22:18
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened viairmelin irmelin
22:18
9572 8247 390
22:14
3040 f915 390
Reposted fromindie indie viairmelin irmelin
niskowo
22:13
6252 b2bc 390
Reposted fromsinfoniademiedo sinfoniademiedo viairmelin irmelin
niskowo
22:11
6240 da75 390
Reposted fromspokodama spokodama viagabrynia gabrynia
22:11
1502 1076 390
Reposted fromtwice twice viagabrynia gabrynia
niskowo
22:10
niskowo
22:10
9073 164f 390
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viaamnis amnis
22:01
4614 e2b7 390
Reposted fromdivi divi viakran kran
22:01
7991 9905 390
Reposted fromidiod idiod viaasiekxp asiekxp
niskowo
22:00
6131 e581 390
Reposted fromtfu tfu viasiknitrus siknitrus
niskowo
21:59
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viaDimrost Dimrost
niskowo
21:59
- uda się nam, zobaczysz.
- dziękuję, że powiedziałaś "nam"
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
21:59
niskowo
21:59
6772 cc5d 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasiknitrus siknitrus
niskowo
21:56
9123 64df 390
Reposted fromZircon Zircon viaLaColie LaColie
niskowo
21:56
4218 3e48 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaLaColie LaColie
niskowo
21:53

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl