Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

22:42
niskowo
22:41
niskowo
22:41
niskowo
22:41
2915 129d 390
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viaOhJohnny OhJohnny
niskowo
22:41

Czasem, gdy człowiek chce zrobić coś ryzykownego, mówi sobie: 'I tak nie mam nic do stracenia'. A potem ku jego rozpaczy okazuje się, że jednak coś czego się nie ma, też można stracić. I wtedy jest się na minusie - moralnym, emocjonalnym i psychicznym. Oto gorzka życiowa prawda - zawsze może być gorzej.

Reposted fromimponderabilia imponderabilia viamesoute mesoute
niskowo
22:41
3681 2876
niskowo
22:41
Więc to był jeden dzień 
z tych najcenniejszych dni 
które nigdy nie wracają
— Różewicz
niskowo
22:40
"Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić... Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, tylko ból."
— - Magdalena Kozak /Lin
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viamesoute mesoute
niskowo
22:40
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
niskowo
22:40
Reposted fromFlau Flau viakrolfasolek krolfasolek
niskowo
22:40
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
niskowo
22:39
Reposted fromhighlmittel highlmittel viacocciuella cocciuella
niskowo
22:34
niskowo
22:34
niskowo
22:33
niskowo
22:32
Nagle dzieje się coś... Coś się uruchamia... i w tym momencie wiesz, że coś się zmieni... I w tym momencie zdajesz sobie sprawę, że wszystko zdarza się tylko raz... Następnie okazuje się, że to wszystko zdarza się tylko jeden raz, i że nigdy więcej nie poczujesz tego samego, że już nigdy nie będziesz trzy metry ponad niebem.
Reposted fromKawaiiNamida KawaiiNamida viamesoute mesoute
niskowo
22:32
22:32
9613 44c2 390
niskowo
22:30
A Ty - do tej pory nie wiesz, że oddałabym za Ciebie każdy swój oddech.
— A. Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajethra jethra
niskowo
22:30
Przesadnie ostrożna rozwaga to nie najlepszy doradca. Błogosławiona mgła! Jej powinieneś zaufać, jeśli chcesz dojść do czegoś. Nic nie ma bez ryzyka. Bez grzechu nie ma życia. A zresztą - jaki grzech! I jakie tam ryzyko! Że się ulegnie pokusie nieczystego zagrania lub zrobi się jakieś głupstwo? To zawsze jest możliwe, nawet bez dalszych zmagań. Ale od czego rozsądek, jak nie właśnie od tego, aby nad sobą panować? - A zatem dosyć wahań. Dosyć rozterek. Dalej!
— Antoni Libera, "Madame"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl