Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

niskowo
15:36
3476 309a 390
Reposted frommisza misza viapannaW pannaW
niskowo
15:36
4811 143d
Reposted fromGIFer GIFer viaamarus amarus
niskowo
15:36
2668 8d3e 390
Reposted from777727772 777727772 viapannaW pannaW
niskowo
14:45
3521 7179 390
Reposted fromhelven helven viakittylitter kittylitter
niskowo
14:18
5584 70dd 390
Reposted fromstefanson stefanson viaSuckMyDick SuckMyDick
niskowo
14:18
4159 7c4d 390
Reposted fromBabson Babson viakoskoss koskoss
niskowo
14:17
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
niskowo
14:17
7106 67b1 390
This is someone dying while having an MRI scan. Before you die, your brain releases tons and tons of endorphins that make you feel a range of emotions. Tragically beautiful.
niskowo
14:10
3960 988f 390
niskowo
14:09
8100 c288 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaover-land over-land
niskowo
14:08
Kiedy po przemyśleniu wszystkiego, dochodzisz do wniosku, że on chyba Cię kocha. Jego miłość jest taka ogromna, a Ty czujesz tylko do niego żal. Za to, że Cię kocha. Za to, że Cię potrzebuje. Za to, że on czegoś od Ciebie chce. Nie powinien, ponieważ Ty nie widzisz w tym sensu. Ty czujesz się nie wystarczająco dla niego odpowiednia, a wręcz odliczasz dni do zniknięcia z tej ziemi. Nie chcesz wierzyć, że to mogłoby się udać. Nie chcesz myśleć o tym, jak bardzo mogłabyś być szczęśliwa, ponieważ wiesz, że w którymś momencie złamałabyś mu serce. Nie chcesz tego, skoro Ty i tak masz już plany na przyszłość i nie uwzględniasz w nich nikogo. Tylko czy miłość na cokolwiek zwraca uwagę? 
— jest mi ciężko.
Reposted bywildgirlladylenazielono

February 24 2018

niskowo
23:56
niskowo
23:55
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— "Słowem w sedno"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
23:55
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice - "Lasher. Tom 1"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
niskowo
23:55
3427 a491 390
Reposted fromnutt nutt viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
23:55
9352 6f79 390
Reposted fromindie indie viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

February 23 2018

22:31
6623 dae8 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaSkydelan Skydelan
niskowo
22:30
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
niskowo
22:30
22:30
1908 79d1 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl